"Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale"

Despre noi

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii CD din cadrul Universităţii ”Aurel Vlaicu” din Arad prin crearea “Centrului de Cercetare în Stiinte Tehnice si Naturale” în scopul abordării mai multor domenii prioritare (materiale, produse si procese inovative, sănătate, mediu, agricultură, sigurantă şi securitate alimentară) faţă de cele existente (materiale, produse si procese inovative, sănătate).

Obiective specifice:

- modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CDI din cadrul centrului de cercetare pentru a acoperi mai multe domenii prioritare de cercetare. Prin reamenajarea laboratoarelor existente şi crearea de laboratoare noi dotate cu echipamente de înaltă performanţă se are în vedere reorganizarea şi eficientizarea activităţii CD pe domenii de interes în scopul creşterii calităţii si diversificării ofertei de servicii de cercetare pentru atragerea mediului economic în parteneriate atât în proiecte nationale cât si internationale.

- - asigurarea unui mediu de cercetare la nivel înalt si de ultima generatie tehnico-ştiinţifica, care va crea condiţiile pentru implementarea de cercetări complexe.