"Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale"

Acronim: C E S T N

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare in Stiinte Tehnice si Naturale
Str. Elena Dragoi Nr.2-4
Arad


Tel. 0040257369091
Fax: 0040257369091


CS I Dr. Ing. Cecilia Sirghie
e-mail: cecilias1369@yahoo.com
sau
CS II Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici
e-mail: lucian.copolovici@uav.ro